Garmaker

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Garmaker
Foredlingsmester (av smeltekobber).