Tektonikk

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Tektonikk
Læren om jordens oppbygning og struktur, og om de bevegelser som bergartene har vært utsatt for.