Såle

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Såle
Gulv (bunn) i ort, skråsjakt, skråstigort eller strosser.