Støvelskaft

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Støvelskaft
Delvis mislykket skyting idet noe av sprengstoffet kastes ut ved eksplosjonen, eller pga. ufullstendig lading slik at noe av hullet blir stående igjen.