Skråm el. Skråme

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skråm el. Skråme
Begynnelsesfasen i hullboring med bergboremaskin og hardmetallbor. Forsiktig boring inntil man får skikkelig feste for boret på den ujevne bergflaten.