Skrote

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skrote
Bryte ned løse stein eller malmblokker fra ortsider og tak.