Vasshund

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Vasshund
Vogn, kjørt med hest, til å frakte vann ut av gruven.