Vannhjul

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Vannhjul
Vannkraftmaskin som drev tekniske innretninger ved å omsette energien i fallende vann til mekanisk nyttbar energi på akselen ved hjulets rotasjon. Se også kjerrat og kunst.