Sålebrenning

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Sålebrenning
Etterbrenning av en stigende såle i en fyrsettingsdrift med rakefyr.