Konverter

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Konverter
Reaktor fôret med ildfast masse, uten eget oppvarmingssystem og utstyrt med dyser for innblåsing av luft eller oksygengass.