Slagg

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Slagg
Slagg er avfallsproduktet inneholdende urenhetene som skilles ut under smelteprossene av blant annet kobbermalm. Kalles «slegg» på Røros.