Utmål

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Utmål
Areal hvor en undersøker (mutingshaver) har enerett til utvinning av mineraler. I ny minerallov av 2009 er utmål erstattet av utvinningsrett. Slik rett tildeles av Direktoratet for mineralforvaltning.