Geschworener

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Geschworener
Bergfunksjonær med oppsyn over gruvene i et bestemt område; bergmesters assistent og stedfortreder; avdelingsingeniør i bergvesenet.