Skjerp

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Skjerp
Skjerp, sted hvor det er gravd eller sprengt for å finne malm.