Gewerkskap

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Gewerkskap
Tysk = «Gewerkschaft». Partisipantene, eierne av Verket, som også omsatte malm i forhold til egne andeler.