Taubane

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Taubane
Malm fra Olavsgruva ble fraktet til flotasjonsverket på Storwartz med en 1000 meter lang taubane som ble bygd i 1936. I 1999 ble anlegget restaurert ved hjelp av midler fra Riksantikvaren og AOF. Den andre taubanen som gikk fra Storwartz til Smelthytta på Røros, ble bygd i 1903 og var i drift til tidlig på 1960-tallet. Taubanebukkene på den 11 km lange traseen ble fjernet etter Kobberverkets konkurs, men traseen synes fortsatt som en bred «gate» i terrenget.