Belgmaker

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Belgmaker
Lagde blåsebelger. Snekker ved smelthytta. Også kalt «belgmester» eller «thræbellingmacher» (tysk = Blasebalgmacher). Belgmakeren var en høyt ansett fagarbeider. Opplæringen ble ofte organisert ved at verksledelsen gjorde spesielle avtaler med dyktige fagfolk som kunne påta seg oppgaven. Siden var det ikke uvanlig at yrket gikk i arv fra far til sønn, slik det var med andre spesialistyrker.