Hengen

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Hengen
Taket i gruva, fjellet over mineralet.