Hjulmaker

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Hjulmaker
Kjerrehjulmaker, snekker ved gruven.