Bergamt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bergamt
Overordnet instans (styringsorgan for bergverkene).