Hyttknekt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Hyttknekt
Assistenter til smelterne.