Hyttmester

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Hyttmester
Ledet smeltingen. Hadde hyttskriveren over seg.