Hyttskriver

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Hyttskriver
Øverste sjef i Smelthytta, direkte under bergskriveren og direktøren i rang. Arbeidet som regnskapsfører for smeltehyttedriften. Under hyttskriveren var hyttmesteren som ledet smeltingen. Deretter kom garmakeren, som ledet raffineringen.