Hüttenreuter

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Hüttenreuter
Bergfunksjonær med overoppsyn med smeltehyttene i et område.