Kis

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kis
Svovelførende malmmineral. Svovelkis: FeS2. S: Svovel. Magnetkis: Fe1-xS. Fe: Jern.