Kjerrat

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kjerrat
Tysk: «Kehrrad», reversibelt vannhjul til drift av heiseinnretninger.