Bergfester

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Bergfester
Pilar av stein som settes igjen inne i gruven for at ikke henget skal rase ned.