Kunst

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kunst
Heiseinnretning. Vasskunst var drevet av vasshjul, Hestekunst av hestevandring.