Kunstknekt

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kunstknekt
Bergmann med ansvar for de mekaniske heiser og pumper.