Kurant

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kurant
Dansk-Norsk mynt i bruk fra slutten av 1600 og utover på 1700-tallet, men også håndtlanger, leiarbeider.