Berggesell

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Berggesell
Tysk: «Bergmann, Hauer». Øverste rang av gruvearbeidere. Faglært bergmann. Hadde vært med på sprengning i minst ti år.