Malm

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Malm
Malm er en naturlig forekommende konsentrasjon av mineraler som kan brukes til metallframstilling. Slike mineraler kalles ofte ertsmineraler.