Markscheider

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Markscheider
Oppseer (over og under bakken). Bergfunksjonær som foretar målinger - underjordisk landmåler.