Ort

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Ort
Tysk: «Sted/Plass». Arbeidssted i gruven (drift) som ikke går ut i dagen. En bukkort er en drift hvor taket måtte støttes opp. Feltort er en drift som fortsetter i malmgangens retning. En drift 90 grader på malmgangen kalles et «tverrslag». Nedadgående drifter kalles «gesenker» (synker).