Partisipantskap

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Partisipantskap
(Gewerkskap) er en selskapsform særegen for bergverk i eldre tider. Partisipantene fikk utdelt det produserte kobberet (etter at kongens tiende, dvs. tiendedel var fratrukket) hver i forhold til sin part (se kux) mot å delta i finansieringen av driften ved sitt forholdsmessige innskudd. De var ansvarlige for selskapets forpliktelser, dvs. hver i forhold til sine parter.