Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 16 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Dagbergart
Bergart som finnes i dagen.
Dagen
Jordoverflate, dvs. det motsatte av under jord. Der man har dagslys.
Dagras
Ras i gruven som gir åpning ut i dagen.
Diamantboring
Boring i fjell med borkrone som har små diamanter til skjæring i stedet for hardmetall.
Direktør
Kobberverkets leder.
Dog
Grove spiker for befestigelse av skinner, også kalt skinnespiker.
Doggfeisel
Hammer, liten spesialformet slegge, for innslåing av dog.
Doggspett
Brekkjern for opptaking av dog.
Dohnlegig
Se leiested.
Donkraft
Løfteredskap - tidlig form for jekk.
Dosere
Svinging eller avskråning av for eksempel vismur. Dvs. muren avtar i bredde fra liggen til hengen.
Dragline
Trekkline på skrapespill eller transportvinsj.
Drive
Foreta boring, lading og skyting samt opplasting i ort eller synk.
Drummer
Se leiested.
Durchschlag
Tysk: «Gjennomslag/Forbindelse», f.eks. fra en gruve til en annen.
Dynamitt
Generell betegnelse for et sprengemne hvor flytende nitroglyserin er omdannet til et fast produkt ved bearbeiding med andre stoffer.