Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 58 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Styrsjakt
Silo i fjell for malm eller gråberg hvor for eksempel malmen styrtes til lavereliggende nivå for uttapping og videre transport.
Støvelskaft
Delvis mislykket skyting idet noe av sprengstoffet kastes ut ved eksplosjonen, eller pga. ufullstendig lading slik at noe av hullet blir stående igjen.
Sump
a) Blanding av småstein, steinmel og vann fra hullboringen. b) Kum for oppsamling av gruvevann (pumpesump).
Svartkobbersmelting
Kullfyrt sjaktovnsmelting av venderøstet skjærstein i den hensikt å redusere kobberoksidet i venderøstverket til metallisk kobber og for å forslagge jern– og andre oksider i verket ved tilsetting av kvarts.
Svartkrutt
Sprengmiddel bestående av en mekanisk blanding av salpeter, trekull og svovel. Militært svartkrutt hadde som regel et blandingsforhold på 75 (salpeter), 15 (trekull) og 10 (svovel). Bergkruttet var vanligvis noe svakere (mindre salpeter) med et blandingsforhold på 62-65/15-18/20.
Svovelkis
Kis med svovel kjemisk bundet til jern. Forekommer ofte med kobberkis.
Sying
Sammenbinding av løse partier i hengen ved hjelp av gamle ståltau som faststøpes i borehull.
Synk
Bratt ort i bunnen av en sjakt.