Bergverksdrift

Denne ordlisten inneholder 6 ordforklaringer.
Velg mellom ordlistene under.

Ordlister

Uttrykk Forklaring
U-ty
Løsbrutt, verdiløs stein.
Ulm
Tysk = "Ulme" el. "Wange". Sidevegg i horisontal gruvegang.
Unggesell
Unge erfarne gruvearbeidere.
Ungknekt
Unge gruvearbeidere av middels rang.
Utlenkingsort
Drift gjennom gråberg for å finne malmganger (undersøkelsesort).
Utmål
Areal hvor en undersøker (mutingshaver) har enerett til utvinning av mineraler. I ny minerallov av 2009 er utmål erstattet av utvinningsrett. Slik rett tildeles av Direktoratet for mineralforvaltning.