Staup

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Staup
Dyp dump i vei som dannet seg etter hyppig kjøring med slede. Kan også være drikkebeger av sølv fra gammelt av.