Trø

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Trø
Et lite areal med dyrket/ryddet jord som ble slått eller hvor dyrene kunne få komme ut.