Sjuttu

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Sjuttu
Sykdom på grunn av dårlig mat («blodsjuttu»).