Kjøli

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kjøli
«Veldig». Som i «kjøli varmt».