Sju

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Sju
I betydningen «ikke sant» eller «vet du».