Ordlister

Uttrykk Forklaring
Av. Eks. «du fe tå mi» (du får av meg).