Slegg

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Slegg
Slegg/Slagg er avfallsproduktet inneholdende urenhetene som skilles ut under smelteprossene.