Jås

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Jås
Fjols. Også en som ikke har håndlag eller vet hvordan noe skal gjøres.