Kolla-faen-skjere-mi-derte

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Kolla-faen-skjere-mi-derte
Å kollidere m/kraftuttrykk.