Sjurr

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Sjurr
Skjære (Pica pica) er en kråkefugl som blir ca. 46 cm lang og som er altetende.