Laue

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Laue
Også «løe» - en bygning til lagring av høy eller annet tørrfor til husdyr. Ved århundreskiftet rundt 1900 fantes det ca. 800 løer rundt Bergstaden Røros.