Klårskinn

Ordlister

Uttrykk Forklaring
Klårskinn
Små biter av tørket fiskeskinn (torsk, hyse eller sei) som ble tatt oppi kaffen for å «klårne» den.